INFORMATION OM MEDLEMSKAB

Alle er velkomne som medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor (FUK)
Et medlemskab består enten af et kor/kirkemedlemskab eller et personligt medlemskab.
For kirkekorenes vedkommende er det kirken, hvor koret har hjemme, som opretter medlemskabet, der så dækker over hele kirkens korarbejde.
Et medlemskab giver adgang til at deltage i alle FUKs aktiviteter og er samtidig med til at understøtte FUKs arbejde for at udbrede og styrke korsangen i Danmark

 

Korene får igennem medlemskabet

 • invitation til stævner og fælles arrangementer i de lokale stiftskredse
 • invitation til at deltage som korsanger i FUKs sommerskole
 • invitation til FUKs Landsstævne
 • mulighed for gratis at benytter FUKs korkonsulent- og korvejlederordning
 • mulighed for at arbejde med og evt. aflægge prøve i FUKs Lære- og Udviklingsplaner
 • mulighed for at opnå særligt tilskud til korrejser, koncerter og andre aktiviteter

 

Korlederen får gennem medlemskabet

 • medlemsbladet KorNyt to gange årligt
 • invitation til at deltage i FUKs mange kurser for korledere
 • invitation til FUKs sommerskole for korledere
 • kollegialt fællesskab i den lokale stiftskreds og mulighed for at deltage i erfa-dage
 • inspiration til repertoire og nye arbejdsformer
 • mulighed for gratis at benytte FUKs korkonsulent- og korvejlederordning
 • mulighed for at få indflydelse på FUKs arbejde og evt. deltage i planlægningen af aktiviteter i kredsen eller på landsplan

Hertil kommer alle FUKs øvrige tilbud, som man kan læse mere om her på siden.


KONTINGENT

Kor/kirkemedlemskab

Et kor/kirkemedlemskab tegnes – for kirkekorenes vedkommende – af korets hjemkirke og medlemskabet omfatter alle kirkens kor.
Kontingentet fastsættes i forhold til antallet af folkekirkemedlemmer i sognet og opkræves én gang årligt.
I 2017 betales kontingent efter følgende satser:

Folkekirkemedlemmer op til 3000: 1.918 kr.
Folkekirkemedlemmer fra 3001 til 4000: 2.418 kr.
Folkekirkemedlemmer fra 4001 til 5000: 2.881 kr.
Folkekirkemedlemmer fra 5001 til 6000: 3.113 kr.
Folkekirkemedlemmer fra 6001 til 8000: 3.344 kr.
Folkekirkemedlemmer over 8000: 3.575 kr.


Kor, der ikke er tilknyttet en kirke, betaler laveste kontingentsats.

 

Enkeltmedlemskab

Et enkeltmedlemskab er for sangere, hvor koret ikke er medlem, og for de, der ikke selv har kor, men som er interesseret i korarbejde. Et enkeltmedlemskab koster 200 kr. om året.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af Folkekirkens Ungdomskor kan ske med tre måneders varsel forud for et nyt kalenderår. Udmeldelse for det kommende år skal således finde sted senest 30. september året før.